Jakova: Verdi shkroi tri orë opera për një prostitutë, ju nuk pranoni tri orë opera për një hero! Gazeta - Jetë

Ju Rekomandojmë