Në 25 qershor s’ka garë, shqiptarët do të zgjedhin vetëm 25 deputetë Gazeta - Kryesore

Ju Rekomandojmë